.NET Framework là gì ?

.NET Framework là gì?

Tháng Hai 22, 2020 ChickenIT 0

.NET Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Microsoft.
.NET Framework bao gồm tập rất nhiều thư viện lập trình và nó cũng là nơi để thực thi cho các ứng dụng.